Η σημασία της γυμναστικής για την Ψυχική Υγεία

Στη σύγχρονη κοινωνία, μια πληθώρα αιτιών καθιστά τον μέσο άνθρωπο πιο ευάλωτο στην εμφάνιση ψυχικής διαταραχής σε κάποια φάση της ζωής του. Ωστόσο, ελπιδοφόρα αποτελέσματα από πρόσφατες έρευνες και μεταναλύσεις θέτουν τη σωματική δραστηριότητα στο επίκεντρο ως αντίδοτο είναι για την πρόληψη ή/και αντιμετώπιση των ψυχικών νόσων που ελλοχεύουν.

Η στενή σχέση ανάμεσα στη γυμναστική και τη ψυχική υγεία είναι γνωστή τόσο εμπειρικά όσο ερευνητικά εδώ και δεκαετίες. Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η τακτική άσκηση μπορεί όχι μόνο να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη, αλλά και να την προλάβει. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστατεύσει ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ψυχικών διαταραχών.

Η έρευνα παρακολούθησε 37.000 άτομα, ηλικίας 37-73 ετών, που δεν είχαν προηγουμένως διαγνωστεί με ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές, κατά μέσο όρο για ένα διάστημα 7 ετών. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν συσκευές καταγραφής της δραστηριότητάς τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης, περίπου το 3% από αυτούς εμφάνισε συμπτώματα κατάθλιψης ή άγχους.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το ένα τρίτο των περιπτώσεων κατάθλιψης και αγχώδους διαταραχής θα μπορούσε να αποτραπεί μέσω της γυμναστικής.

Η αντικατάσταση 30 λεπτών καθιστικής συμπεριφοράς με μέτριας έντασης σωματική δραστηριότητα ή έντονης άσκησης σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο συναισθηματικών διαταραχών. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 5,14% των συναισθηματικών διαταραχών θα μπορούσε να έχει προληφθεί αν οι άνθρωποι ακολουθούσαν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα όπως άλλωστε ορίζουν και οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και το 18,88% θα μπορούσε να έχει προληφθεί αν επιδίδονταν σε τουλάχιστον 75 λεπτά έντονης σωματικής δραστηριότητας κατά την εβδομάδα.

Επιπλέον, μια εβδομαδιαία άσκηση μέτριας έντασης για 150-300 λεπτά μειώνει τον κίνδυνο αγχώδους διαταραχής ή κατάθλιψης κατά 47%.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η επίτευξη των συνιστώμενων επιπέδων φυσικής άσκησης μπορεί να συμβάλει, πέρα από τη διαχείριση του βάρους, στη μείωση του ρίσκου εμφάνισης ψυχικών διαταραχών, ενώ πρόσθετα οφέλη προκύπτουν με υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας.

Αν και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, πρέπει να σημειώσουμε ότι χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να εξεταστούν άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ γυμναστικής και ψυχικής υγείας, όπως οι ψυχολογικοί παράγοντες ικανοποίησης και κοινωνικής συνδεσιμότητας. Συνοψίζοντας, αυτή η μελέτη παρέχει ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της φυσικής δραστηριότητας για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας, τονίζοντας τη σημασία της προώθησης τόσο της μέτριας όσο και της έντονης φυσικής δραστηριότητας ως προσιτό τρόπο πρόληψης.

 

Μελέτη: https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-022-02484-0

Εξατομικευμένη θεραπεία στην ψυχική υγεία

Η εξατομικευμένη θεραπεία στον τομέα των ψυχικών παθήσεων αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση που ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Η εξατομίκευση της θεραπείας κατέστη εφικτή μέσα από τις εξελίξεις στους τομείς της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής, αξιοποιώντας στην κλινική πράξη σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται από τη γενετική ανάλυση.

Η εξατομικευμένη θεραπεία στον τομέα των ψυχικών παθήσεων αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση που διευρύνει τα όρια της ψυχιατρικής. Αντί να βλέπουμε τα προβλήματα ψυχικής υγείας ως μια μονολιθική οντότητα, αναδεικνύεται πως κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και η θεραπεία του πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της Ιατρικής Ακριβείας (Precision Medicine) είναι είναι η Φαρμακογενετική ανάλυση.

Ανοίγονται έτσι νέοι ορίζοντες στον χώρο της ψυχιατρικής θεραπείας και γίνεται εφικτό για τους ιατρούς να προσαρμόσουν τη θεραπεία στις ατομικές ανάγκες των ασθενών. Αυτό μπορεί να αποτρέψει πιθανές παρενέργειες και να βελτιώσει την ανταπόκριση στη θεραπεία, με αποτέλεσμα την αύξηση της συμμόρφωσης του ασθενή και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Η αξιοποίηση εφαρμογών της Ιατρικής Ακριβείας ενθαρρύνει να αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπείες που θα εξυπηρετούν ακόμη καλύτερα τις ανάγκες των ασθενών από ψυχικές νόσους. Συνολικά, αυτή η προσέγγιση ανοίγει τον δρόμο για μια σημαντική εξέλιξη στην ψυχιατρική, με τα οφέλη της να εφαρμόζονται σε ευρύ φάσμα του πληθυσμού.

 

Πηγές:

Ανακαλύπτοντας νέους ορίζοντες στη θεραπεία των ψυχικών νοσημάτων με τη Φαρμακογενετική Ανάλυση

Η αντιμετώπιση των ψυχικών νοσημάτων σε επίπεδο φαρμακοθεραπείας, αποτελούσε συχνά για τους γιατρούς ένα πεδίο πειραματισμού με τη μορφή δοκιμής – λάθους. Ωστόσο, η πρόοδος στον τομέα της Ιατρικής Ακριβείας έχει προσδώσει νέα όπλα στη φαρέτρα του κλινικού γιατρού. Η φαρμακογενετική ανάλυση έχει ανατρέψει την παραδοσιακή προσέγγιση, δίνοντας στον γιατρό την ευκαιρία να προσφέρει προσωποποιημένες υπηρεσίες στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές. Αντί για πειραματισμούς και πολλαπλές προσπάθειες, προσφέρει νέες προοπτικές στην θεραπεία των ψυχικών ασθενειών.

Τι είναι η Φαρμακογενετική

Η φαρμακογενετική είναι ένας επιστημονικός κλάδος που μελετά πώς τα γενετικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου επηρεάζουν την ανταπόκρισή του στα φάρμακα. Με απλά λόγια, εξετάζει πώς διάφορες παραλλαγές του γενετικού μας υλικού επηρεάζουν τον τρόπο που το σώμα ανταποκρίνεται στα φάρμακα που λαμβάνουμε. Αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξατομικευθεί η θεραπεία ώστε να επιλεχθεί η καταλληλότερη φαρμακευτική αγωγή και δοσολογία για κάθε άτομο, βασιζόμενοι στα γενετικά του χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας καθώς και να μειωθεί ο κίνδυνος παρενεργειών.

Ας εξετάσουμε πιο αναλυτικά τα οφέλη της φαρμακογενετικής ανάλυσης στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Εξατομικευμένη Θεραπεία

Η φαρμακογενετική ανάλυση επιτρέπει την ακριβή προσαρμογή της θεραπείας σε κάθε ασθενή. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για ατελέσφορες δοκιμές στην επιλογή των φαρμάκων. Αντίθετα, μπορούμε να βασιστούμε στα γενετικά χαρακτηριστικά του ασθενούς για να επιλέξουμε την πιο αποτελεσματική θεραπεία για τον καθένα. Αυτό μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τη βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς και μειώνει τον κίνδυνο παρενεργειών.

Ενίσχυση της Εμπειρίας του Ασθενούς

Οι ασθενείς αισθάνονται ότι η θεραπεία λαμβάνει υπόψη τις ατομικές τους ανάγκες και πως η επιλογή της αγωγής από τον θεράποντα ιατρό τους ενέχει σημαντικά μικρότερες πιθανότητες να αποδειχτεί αναποτελεσματική. Αυτό δεν αυξάνει μόνο την ικανοποίηση τους από τη θεραπεία, αλλά επίσης τους ενθαρρύνει να συνεργαστούν ενεργά με τους επαγγελματίες υγείας και να επιδείξουν την απαιτούμενη συμμόρφωση στο θεραπευτικό πλάνο για τη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας.

Βελτίωση των Αποτελεσμάτων και Μείωση του Κόστους

Η εξατομίκευση της θεραπείας μέσω της φαρμακογενετικής ανάλυσης οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό μειώνει την ανάγκη για πολλαπλές ρυθμίσεις φαρμάκων και συχνές επισκέψεις στον γιατρό, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Συνολικά, αυτή η προσέγγιση μειώνει το κόστος της φροντίδας υγείας και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Συνοψίζοντας, η φαρμακογενετική ανάλυση είναι ένα ισχυρό εργαλείο που ανοίγει έναν νέο δρόμο στις παραδοσιακές προσεγγίσεις στη θεραπεία των ψυχικών νοσημάτων. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα, ενισχύει την εμπειρία του ασθενούς και μειώνει το κόστος της φροντίδας υγείας. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον τομέα της ψυχικής υγείας και προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις στους ασθενείς που χρειάζονται βοήθεια.

 

Πηγές: