Τα γονίδια μπορούν
να υποδείξουν την
κατάλληλη διατροφή

Η Διατροφογενετική είναι ο επιστημονικός τομέας που στοχεύει στον εντοπισμό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ γονιδίων και παραγόντων που σχετίζονται με τις διατροφικές διεργασίες, με στόχο την πρόληψη.

Οι πολυμορφισμοί ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) είναι ο πιο κοινός τύπος γενετικής παραλλαγής και σχετίζονται με μια αλλαγή μιας βάσης του DNA σε έναν γενετικό τόπο

 • Aντιπροσωπεύουν μια μεταβολή στην αλληλουχία του DNA
 • Aπαντώνται στο γενικό πληθυσμό σε συχνότητα  μεγαλύτερη από 1%
 • Ευθύνονται για το  40-75% του συνολικού κινδύνου παχυσαρκίας

Γονίδια και παχυσαρκία

Tο γονίδιο FTO

Παραλλαγές του γονιδίου FTO (Fat mass and Obesity), γνωστό και ως γονίδιο της παχυσαρκίας, έχουν συσχετισθεί με το σωματικό βάρος και τον ΔΜΣ. Πιο συγκεκριμένα, το αλληλόμορφο Α του πολυμορφισμού rs9939609 έχει συσχετισθεί με αυξημένο ΔΜΣ, αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, αυξημένο λιπώδη ιστό και περίμετρο μέσης.

Gu, Alvarsson & Brismar, 2010; Zhao et al., 2014

Tο γονίδιο MC4R

Το γονίδιο του υποδοχέα μελανοκορτίνης-4 (MC4R) είναι ένας από τους πιο γνωστούς γενετικούς παράγοντες που έχουν συνδεθεί με τη διατροφική συμπεριφορά και το ενεργειακό ισοζύγιο, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας. Ειδικότερα, το αλληλόμορφο C του πολυμορφισμού rs17782313 έχει επίσης συνδεθεί με χαρακτηριστικά διατροφικής συμπεριφοράς όπως η υπερφαγία, αυξημένο ΔΜΣ και αυξημένο κίνδυνο για παχυσαρκία.

Gu, Alvarsson & Brismar, 2010; Zhao et al., 2014

FTO & Πρωτεΐνες

Έρευνες δείχνουν σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του FTO rs9939609 και της διαιτητικής πρόσληψης πρωτεϊνών στις αλλαγές στην επιθυμία για φαγητό.

Πιο συγκεκριμένα, το αλληλόμορφο Α συσχετίστηκε με μεγαλύτερη μείωση της επιθυμίας για φαγητό σε πρόσληψη δίαιτας υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (P = 0,027), αλλά δεν συσχετίστηκε με αλλαγές στην επιθυμία για φαγητό σε πρόσληψη δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες (P = 0,384). Huang et al, 2014

Αλληλεπίδραση γονιδίων και διατροφής

Η Εξατομικευμένη διατροφή** συνδυάζει τη γενετική ανάλυση με τα ατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου και τον τρόπο ζωής, που την κάνει πιο αποτελεσματική σε σχέση με τα συμβατικά διατροφικά πλάνα. Ordovas et al., 2018

MC4R & Διατροφικές συμπεριφορές

Ο CC γονότυπος του MC4R rs17782313 αλληλεπιδρά σημαντικά με τις διατροφικές συμπεριφορές για να ενισχύσει τον κίνδυνο παχυσαρκίας. Συγκεκριμένα, αυτές οι διατροφικές συμπεριφορές περιλάμβαναν την επιθυμία για:

 • Γλυκά
 • Συναισθηματική κατανάλωση
 • Kατανάλωση φαγητού πέραν της πληρότητας
 • Κατανάλωση πρόχειρου φαγητού ≥1 φορά/εβδομάδα
 • Γρήγορη κατανάλωση φαγητού
 • Κατανάλωση φαγητού αργά τη νύχτα
 • Κατανάλωση φαγητού εκτός τραπεζιού
 • Κατανάλωση φαγητού που δεν οφείλεται στην πείνα
 • Φαγητό σε όρθια θέση
 • Φαγητό με αποσπασμένη προσοχή