Το εργαστήριό μας

Επιστημονικός σχεδιασμός

Μέσα από την τεχνογνωσία που κατέχει το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, η επιστημονική ομάδα σχεδιάζει, αναπτύσσει και παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες γενετικών αναλύσεων με στόχο την εξατομίκευση της υγείας. Κάθε προϊόν είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας και ανάπτυξης, ειδικά σχεδιασμένο για να ικανοποιεί της ανάγκες των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών και του κοινού με τον βέλτιστο τρόπο. Ταυτόχρονα, η επιστημονική εγκυρότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών της είναι αποτέλεσμα της έρευνας, δημοσιεύσεων και αξιοποίησης της πιο πρόσφατης επιστημονικής βιβλιογραφίας και διεθνών βάσεων δεδομένων.

Το επιστημονικό προσωπικό σχεδιάζει in-house τις καινοτόμες υπηρεσίες και τις αναλύσεις που παρέχει.

Το εξειδικευμένο επιστημονικό μας προσωπικό, αξιοποιώντας εργαστηριακή τεχνολογία τελευταίας γενιάς, αξιοποιεί σημαντικά κλινικά, γενετικά και μοριακά ευρήματα με στόχο την εφαρμογή τους στα πλαίσια της εξατομικευμένης ιατρικής παρέμβασης για τη βέλτιστη υγεία. Με αυτό τον τρόπο παρέχουμε πρόσβαση σε απλοποιημένη, προσιτή και υψηλής αξιοπιστίας ανάλυση δεδομένων γονιδιωματικής και φαρμακογενετικής, σκοπεύοντας στην κλινική εφαρμογή των εξατομικευμένων αποτελεσμάτων.


∆ιεθνείς πιστοποιηµένες βάσεις δεδοµένων


Πιστοποιημένο διαγνωστικό εργαστήριο


Επιστημονική & τεχνολογική κατάρτιση αιχμής


Πιστοποιηµένη διασφάλιση & έλεγχος ποιότητας


Αυτοµατοποιηµένη βιοπληροφορική ανάλυση

Οι αναλύσεις μας προκύπτουν από μία υπερσύγχρονη και πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, με υψηλή τεχνογνωσία στις γενετικές αναλύσεις, χρήση τεχνολογιών OpenArray® και Microarray, μηχάνημα Real-Time PCR QuantStudio™ 12K Flex και εξειδικευμένη βιοπληροφορική πλατφόρμα, παρέχει πρόσβαση σε απλοποιημένη και υψηλής ποιότητας γενετική πληροφορία με έμφαση στην κλινική ερμηνεία και εφαρμογή των αποτελεσμάτων από τους επαγγελματίες υγείας.

Η τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των πολυμορφισμών (SNP) στο DNA αποτελούν τις πλέον αξιόπιστες τεχνικές γονοτύπησης σήμερα. Επιπλέον, τα δεδομένα της γενετικής ανάλυσης ερμηνεύονται μέσω της ιδιόκτητης πλατφόρμας βιοπληροφορικής, η οποία ενημερώνεται συνεχώς με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, με στόχο την εξατομικευμένη προσέγγιση στην υγεία.

Εργαστηριακή ανάλυση

 • 1


  Παραλαβή δείγματος


 • Απομόνωση DNA

  2

 • 3


  Γονοτύπηση με χρήση τεχνολογίας OpenArray®


 • Βιοπληροφορική ανάλυση των γενετικών δεδομένων

  4

 • 5


  Παραγωγή εξατομικευμένης αναφοράς αποτελεσμάτων

Χαρακτηριστικά

Υψηλή τεχνολογία QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR

Εργαστηριακή αξιοπιστία OpenArray® και Microarray

Επιστημονική εγκυρότητα CE IVD

Ακρίβεια, λεπτομέρεια και ταχύτητα για άμεσα αποτελέσματα