Συχνές Ερωτήσεις

Το iDNA PGx CNS είναι ένα τεστ φαρμακογενετικής και γίνεται ανώδυνα από δείγμα στοματικού επιχρίσματος. Το τεστ πραγματοποιείται μόνο μέσω του θεράποντος ιατρού σας. Η φαρμακογενετική ανάλυση που διενεργείται εντοπίζει πολυμορφισμούς σε συγκεκριμένα γονίδια που αλληλοεπιδρούν με φάρμακα και μπορεί να καθορίσουν το μεταβολισμό των φαρμάκων, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, την ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας. Το τεστ  κατευθύνει τον θεράποντα ιατρό ώστε να επιλέξει εξατομικευμένα την καταλληλότερη θεραπεία και δοσολογία για εσάς.

Η ανάλυση του iDNA PGx CNS αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει το γιατρό σας να επιλέξει σε εξατομικευμένο επίπεδο την καταλληλότερη θεραπεία για εσάς. Με ποιο φάρμακο, δηλαδή, έχετε υψηλότερες πιθανότητες για καλύτερη ανταπόκριση και σε ποια δοσολογία, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το iDNA PGx CNS αναπτύχθηκε για ασθενείς που πάσχουν από ψυχικές ή νευρολογικές διαταραχές. Η φαρμακογενετική ανάλυση ενδείκνυται σε νεοδιαγνωσθέντες, ασθενείς με χρόνια νόσο που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία τους και σε περιπτώσεις ταυτόχρονης λήψης πολλών φαρμάκων.

Το iDNA PGx CNS έχει σχεδιαστεί ως ένα εύκολο και ανώδυνο τεστ το οποίο δίνει πληροφορίες για συσχετισμούς μεταξύ γονιδίων-φαρμάκων. Για τη γενετική ανάλυση απαιτείται η λήψη δείγματος, ανώδυνα με χρήση μπατονέτας, από στοματικό επίχρισμα. Έπειτα, το δείγμα αποστέλλεται στο πιστοποιημένο εργαστήριο της iDNA Laboratories, όπου γίνεται η απομόνωση και η γονοτύπηση του DNA σας. Μέσα σε λίγες μέρες, εσείς και ο γιατρός σας, λαμβάνετε μία πλήρη αναφορά της φαρμακογενετικής σας ανάλυσης.

Το στοματικό (παρειακό) επίχρισμα περιέχει DNA, το οποίο προέρχεται από τα κύτταρα του ιστού της στοματικής κοιλότητας. Στο kit περιέχονται ειδικές αποστειρωμένες μπατονέτες για τη συλλογή του δείγματος από το γιατρό σας ή από εξειδικευμένο προσωπικό.

Αφού παραλάβουμε το δείγμα σας, το πιστοποιημένο εργαστήριό μας απομονώνει το DNA από τα κύτταρα του δείγματός σας. Στη συνέχεια, το εργαστήριο της iDNA Laboratories χρησιμοποιεί υπερσύγχρονες διαδικασίες γενετικών εξετάσεων, για να αναλύσει το DNA σας.

Δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος από τη διενέργεια του τεστ. Η λήψη στοματικού (παρειακού) επιχρίσματος  είναι απλή, γρήγορη και ανώδυνη.

Το ανθρώπινο DNA είναι, κατά 99,9% περίπου, ταυτόσημο, από άτομο σε άτομο. Ωστόσο, υπάρχουν μικρές διαφορές, που καθιστούν το κάθε άτομο μοναδικό. Αυτές οι διαφορές ονομάζονται πολυμορφισμοί – Single Nucleotide Polymorphism (SNP). Κάποιες από τις παραλλαγές αυτές συνδέονται με ορισμένα μοναδικά γνωρίσματα του κάθε ατόμου, όπως για παράδειγμα ο μεταβολισμός και η ανταπόκριση στα φάρμακα.

Η μελέτη της αλληλουχίας του DNA αποκάλυψε ότι τα γονίδια επηρεάζουν άμεσα τον μεταβολισμό των φαρμάκων και το θεραπευτικό όφελος για έναν συγκεκριμένο ασθενή. Τα γονίδια είναι ο λόγος για τον οποίο το ίδιο φάρμακο στην ίδια δόση μπορεί να επηρεάσει ασθενείς με την ίδια νόσο με πολύ διαφορετικό τρόπο. Στα γονίδια μπορεί επίσης να αποδοθούν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες θα μπορούν να αποφευχθούν. Κανένα άτομο και καμία ασθένεια δεν είναι ίδια και η φαρμακογενετική μπορεί να συνεισφέρει στην εξατομίκευση της θεραπείας για κάθε άτομο ξεχωριστά.

Η λεπτομερής αναφορά των αποτελεσμάτων είναι στην ελληνική γλώσσα και τα αποτελέσματα αποδίδονται με πολύ κατανοητό τρόπο. Παρόλα αυτά, για τη σωστή κατανόηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η ερμηνεία και επεξήγησή τους από τον θεράποντα ιατρό.

Η Φαρμακογενετική είναι η μελέτη της αλληλεπίδρασης των φαρμάκων με τα γονίδια και του τρόπου με τον οποίο το γενετικό προφίλ (DNA) επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο ανταποκρίνεται στα φάρμακα.

Αναλόγως  με το πως θα γίνει η έγγραφή του κιτ (ηλεκτρονικά ή μέσω εγγράφων) ο θεράπων γιατρός σας θα μπορεί  να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα σας μέσω της πλατφόρμας myEMR ή μέσω του προσωπικού του email, ώστε να λάβει απευθείας την αναφορά των αποτελεσμάτων σας.

Εάν αλλάξετε γιατρό, πρέπει να απευθυνθείτε στην εταιρία και με την κατάλληλή καθοδήγηση θα μπορέσουμε να δώσουμε πρόσβαση των αποτελεσμάτων σας στο νέο σας γιατρό.

Δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος από τη διενέργεια του τεστ. Η λήψη στοματικού (παρειακού) επιχρίσματος  είναι απλή, γρήγορη και ανώδυνη.

Το iDNA Cardio Health kit είναι ένα in vitro (IVD) διαγνωστικό προϊόν, το οποίο αξιολογεί με τη χρήση ερμηνευτικού λογισμικού τη γενετική ανάλυση, από δείγμα στοματικού επιχρίσματος, και σε συνδυασμό με φαινοτυπικά χαρακτηριστικά (όλα τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ένας οργανισμός σε μία δεδομένη στιγμή) αποδίδει το εξατομικευμένο ρίσκο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων χρησιμοποιώντας τη Βαθμολογία Πολυγονιδιακού ρίσκου (Polygenic Risk Score – PRS) καθώς και τo Προσαρμοσμένο PRS (Adjusted PRS)

Η  Βαθμολογία Πολυγονιδιακού Ρίσκου (Polygenic Risk Score – PRS) είναι ένα σύγχρονο εργαλείο ανάλυσης του γενετικού προφίλ που εκτιμά την πιθανολογική ευαισθησία (προδιάθεση) σε πλήθος καρδιαγγειακών παθήσεων

Το Προσαρμοσμένο PRS (Adjusted PRS) αποτελεί μία μοναδική και καινοτόμο μέθοδο που συνδυάζει το PRS με τα τρέχοντα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής και του φαινοτύπου ενός ατόμου, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο την ικανότητα δυναμικής παρακολούθησης του ρίσκου για πιθανή ανάπτυξη καρδιαγγειακών παθήσεων

Το iDNA Cardio health kit στοχεύει στην έγκαιρη πρόληψη συνήθων καρδιαγγειακών νοσημάτων ως screening test. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα που εξετάζει είναι:

 • Στεφανιαία νόσος
 • Μυοκαρδιοπάθεια (διατατική και υπερτροφική)
 • Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Αρρυθμία (κολπική μαρμαρυγή)
 • Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Το iDNA Cardio Health kit μπορεί να παρέχει πληροφορίες σε άτομα που ανήκουν σε μία από τις 3 ομάδες:

 • Υγιείς που θέλουν να γνωρίζουν εάν έχουν κίνδυνο εμφάνισης σε κάποια από τις παθήσεις που εξετάζει το τεστ
 • Υγιείς με συγγενή ασθενή με καρδιολογικό ιστορικό (θετικό ιστορικό) σε κάποια πάθηση(Στεφανιαία νόσος, Καρδιακή Ανεπάρκεια, Μυοκαρδιοπάθεια (Διατατική και Υπερτροφική), Αρρυθμία (Κολπική μαρμαρυγή), Iσχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο που έχουν εξεταστεί αρνητικοί για κληρονομικά αίτια
 • Ασυμπτωματικοί που είτε βρίσκονται υπό παρακολούθηση ή υποβάλλονται σε ελάχιστη συντηρητική θεραπεία

Το iDNA Cardio Health σας προσφέρει πληροφορίες που αφορούν:

Την Πρόληψη

-Η πλειοψηφία των καρδιαγγειακών παθήσεων μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία χάρη στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, με την δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλάνου πρόληψης.

Την Πρόληψη για την οικογένεια σας

-Τα καρδιαγγειακά νοσήματα σε μεγάλο βαθμό αποτελούν κληρονομικές παθήσεις.

-Τα αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν τους συγγενείς να εντοπίσουν έγκαιρα πιθανό κληρονομικό κίνδυνο  και να φροντίσουν προληπτικά την υγεία τους

Συστάσεις για τον τρόπο ζωής

-Με τις προτεινόμενες αλλαγές στον τρόπο ζωής από το θεράποντα γιατρό περιορίζεται ο αντίκτυπος της προδιάθεσης και προωθείται η βέλτιστη υγεία.

Το iDNA Cardio Health kit έχει σχεδιαστεί ως ένα εύκολο και ανώδυνο τεστ το οποίο δίνει πληροφορίες για το ρίσκο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Για τη γενετική ανάλυση απαιτείται η λήψη δείγματος, ανώδυνα με χρήση μπατονέτας, από στοματικό επίχρισμα. Έπειτα, το δείγμα αποστέλλεται στο πιστοποιημένο εργαστήριο της iDNA Laboratories, όπου γίνεται η απομόνωση και η γονοτύπηση του DNA σας. Εντός 20 εργασίμων ημερών λαμβάνετε το εξατομικευμένο report αποτελεσμάτων στον προσωπικό σας λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myEMR.

Η Γονιδιωματική Ιατρική είναι ένας αναδυόμενος επιστημονικός κλάδος όπου η κλινική φροντίδα του ατόμου μπορεί να εξατομικευτεί με τη χρήση των αποτελεσμάτων γενετικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα, οι Ιατρικές Γενετικές εξετάσεις DNA παρέχουν πληροφορίες στο κλινικό γιατρό για θέματα υγείας, όπως η γενετική προδιάθεση για ασθένειες και η απόκριση στα φάρμακα.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος είναι εύκολη και γρήγορη. Αγοράζει το iDNA Cardio Health Kit, δημιουργεί λογαριασμό στην πλατφόρμα myemr.idna.gr, καταχωρεί το serial number και τα στοιχεία του, συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο και στέλνει το δείγμα παρειακού επιχρίσματος στο εργαστήριο της iDNA Laboratories.

Εντός 20 εργασίμων ημερών λαμβάνει το εξατομικευμένο report αποτελεσμάτων στο λογαριασμό του μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myEMR.

Η λεπτομερής αναφορά των αποτελεσμάτων παρέχεται στα ελληνικά ή στα αγγλικά (επιλέγεται κατά τη διάρκεια της εγγραφής) και τα αποτελέσματα αποδίδονται με πολύ κατανοητό τρόπο. Παρόλα αυτά, για τη σωστή κατανόηση των αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η ερμηνεία και επεξήγησή τους από τον θεράποντα ιατρό.

Το iDNA NutriGenetix είναι ένα in vitro διαγνωστικό προϊόν (IVD), το οποίο περιλαμβάνει γενετική ανάλυση από δείγμα στοματικού επιχρίσματος και καταγραφή των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του ατόμου μέσω ενός ερωτηματολογίου υγείας και τρόπου ζωής. Παρουσιάζει τις ατομικές ανάγκες για την επίτευξη του εξατομικευμένου διατροφικού στόχου καθώς και ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.

Στόχος του είναι η πρόληψη μεταβολικών ασθενειών και άλλων συμπτωμάτων, διαταραχών, ή ασθενειών που σχετίζονται με τις διατροφικές συνήθειες, παρέχοντας έτσι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για βέλτιστη υγεία.

Η Διατροφογονιδιωματική (Διατροφογενομική & Διατροφογενετική) είναι ο επιστημονικός τομέας που στοχεύει στον εντοπισμό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ γονιδίων και παραγόντων που σχετίζονται με τις διατροφικές διεργασίες.

Το iDNA NutriGenetix kit έχει σχεδιαστεί ως ένα εύκολο και ανώδυνο τεστ το οποίο δίνει πληροφορίες για Το iDNA NutriGenetix μπορεί να συμβάλει στην εκτίμηση κινδύνου και να βοηθήσει τη διαχείριση της παχυσαρκίας μέσα από εξατομικευμένες συμβουλές διατροφής. Για τη γενετική ανάλυση απαιτείται η λήψη δείγματος, ανώδυνα με χρήση μπατονέτας, από στοματικό επίχρισμα. Έπειτα, το δείγμα αποστέλλεται στο πιστοποιημένο εργαστήριο της iDNA Laboratories, όπου γίνεται η απομόνωση και η γονοτύπηση του DNA σας. Εντός 20 εργασίμων ημερών λαμβάνετε το εξατομικευμένο report αποτελεσμάτων στον προσωπικό σας λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myEMR.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος είναι εύκολη και γρήγορη. Αγοράζει το iDNA NutriGenetix, δημιουργεί λογαριασμό στην πλατφόρμα myemr.idna.gr, καταχωρεί το serial number και τα στοιχεία του, συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο και στέλνει το δείγμα παρειακού επιχρίσματος στο εργαστήριο της iDNA Laboratories.

Εντός 20 εργασίμων ημερών λαμβάνει το εξατομικευμένο report αποτελεσμάτων στο λογαριασμό του μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myEMR.

Δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος από τη διενέργεια του τεστ. Η λήψη στοματικού (παρειακού) επιχρίσματος  είναι απλή, γρήγορη και ανώδυνη.

To iDNA NutriGenetix kit απευθύνεται σε άτομα με:

 • Θέμα βάρους
 • Νοσήματα σχετικά με την παχυσαρκία, όπως Ινσουλινοαντίσταση, Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ, Υπέρταση και Καρδιαγγειακά, Μεταβολικό Σύνδρομο
 • Οικογενειακό ιστορικό χρόνιων παθήσεων που σχετίζονται με την παχυσαρκία
 • Παράγοντες κινδύνου για νοσήματα, π.χ. υπερχοληστερολαιμία, προδιαβήτης
 • Στόχο την υγεία και την πρόληψη (health-conscious)
 • «Περιοριστική» διατροφή λόγω χρόνου ή πεποιθήσεων

Η εξατομικευμένη διατροφή ή διατροφή ακριβείας (Personalised Nutrition – PN) ορίζεται ως το σύνολο των ειδικά σχεδιασμένων διατροφικών συμβουλών που βασίζονται σε ατομικές πληροφορίες, όπως ο γονότυπος, ο φαινότυπος και ο τρόπος ζωής.