Επαγγελματίες υγείας

Για ποιον είναι χρήσιμο εργαλείο το iDNA NutriGenetix;

Παθολόγοι & Διαβητολόγοι

Γενικοί γιατροί

Καρδιολόγοι

Ενδοκρινολόγοι

Το iDNA NutriGenetix μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του σωματικού βάρους και τη βέλτιστη υγεία των ασθενών.

Οφέλη

Διαφοροποίηση ατόμου

Οι τρέχουσες διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές σε παγκόσμια και εθνική κλίμακα βασίζονται σε πληθυσμιακές εκτιμήσεις των απαιτούμενων προσλήψεων. Ωστόσο, υπάρχει σημαντική διακύμανση στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα ανταποκρίνονται στα ίδια διατροφικά ερεθίσματα και αυτή αναγνωρίζεται με συστάσεις προσαρμοσμένες στην ηλικία, το φύλο ή καταστάσεις όπως η εγκυμοσύνη.

Ωστόσο, οι συστάσεις ενδέχεται να μην καλύπτουν εξίσου τις ανάγκες όλων των ατόμων όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της υγείας και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ασθενειών. Η επιστήμη της Διατροφογενετικής έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια την έννοια της Εξατομικευμένης διατροφής, όπου οι διατροφικές συστάσεις λαμβάνουν υπόψη τη διακύμανση μεταξύ των ατόμων, προσαρμόζοντας τη διατροφή στη μοναδική γενετική τους

Beckett et al., 2017

Αυξημένη προσκόλληση στο διατροφικό πλάνο

Η Διατροφογενετική ανάλυση αποτελεί το πιο ισχυρό κίνητρο προσκόλλησης σε ένα προτεινόμενο πλάνο διατροφής και αλλαγής της συμπεριφοράς, ιδίως όταν η παρέμβαση παρέχει εφαρμόσιμες συστάσεις με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά.

Horne et al., 2018

Επίσης, η Εξατομικευμένη διατροφή ή Διατροφή Ακριβείας είναι πιο σχετική με τις ανάγκες του ατόμου και είναι πιο πιθανό να λάβει περισσότερη προσοχή, αυξάνοντας έτσι τον αντίκτυπο των πληροφοριών και το αίσθημα εμπλοκής του ατόμου.

De Roos & Brennan, 2017

Έγκαιρη πρόληψη παθήσεων που σχετίζονται με τη διατροφή

Η παρουσία γενετικών παραλλαγών στο DNA καθιστά τα άτομα μοναδικά από τα άλλα σε σχέση με τον φαινότυπό τους και την απόκρισή τους σε θρεπτικά συστατικά, καθώς και την ευαισθησία τους σε ασθένειες.

Είναι πλέον γνωστό ότι ορισμένες δίαιτες μπορεί να ρυθμίζουν τα γονίδια ώστε να βοηθούν στη διατήρηση της υγείας, ενώ άλλες λειτουργούν ως πιθανός προδιαθεσικός παράγοντας ασθενειών.

Η Διατροφογενετική χρησιμοποιεί τη βιολογία των διατροφικών συστημάτων για την πρώιμη ανίχνευση ευαισθησίας σε ασθένειες που μεταβάλλονται ως απόκριση στη διατροφή. Έτσι, με βάση τη γνώση του γονότυπου μπορούν να γίνουν εξατομικευμένες συστάσεις διατροφής για βέλτιστη υγεία και πρόληψη από παθήσεις που σχετίζονται με τη διατροφή.

Mondal & Panda, 2020; Vidya, Sruthy & Sharon, 2023

Αποτελεσματική διαχείριση παθήσεων που σχετίζονται με τη διατροφή

Οι σημερινές μέθοδοι διαχείρισης των ασθενειών ξεκινούν από τη διάγνωση της νόσου, η οποία συνήθως συνεπάγεται τον εντοπισμό συμπτωμάτων ή βιοδεικτών, όπως η αυξημένη χοληστερόλη του πλάσματος. Οι θεραπείες με τη μορφή διατροφικής συμβουλευτικής είναι συχνά γενικευμένες, δηλαδή ουσιαστικά «ένα μέγεθος για όλους». Αυτή η προσέγγιση υπήρξε σχετικά αναποτελεσματική στη διαχείριση ασθενειών, όσον αφορά τις συστάσεις δημόσιας υγείας που δεν οδήγησαν σε κάποιο αξιοσημείωτο όφελος για το άτομο ή λόγω έλλειψης συμμόρφωσης στη θεραπεία.

Ωστόσο, η μετάβαση σε μια πιο εξατομικευμένη στρατηγική στη διαχείριση νοσημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή φαίνεται πιο αποτελεσματική

Lovegrove & Gitau, 2008

Αυτό οφείλεται όχι μόνο στην αυξημένη προσκόλληση του ασθενούς στο προτεινόμενο πλάνο, αλλά και εξαιτίας της διαφορετικής του απόκρισης σε στοιχεία της διατροφής που σχετίζονται με την εκάστοτε νόσο, π.χ. αλάτι και υπέρταση.

Pilic, Pedlar & Mavrommatis, 2016; De Roos & Brennan, 2017; Horne et al., 2018

Η άποψη των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων στην Ελλάδα για τη Διατροφογονιδιωματική

81%

Θεωρούν ότι η εφαρμογή της θα μπορούσε να βελτιώσει την πρακτική τους

82%

Θα ενδιαφερόταν να εκπαιδευθεί στη γενετική

*Η έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και έχει κατατεθεί για δημοσίευση.