Προδιάθεση
Καρδιαγγειακών Παθήσεων

Παρέχεται μέσω Επαγγελματία Υγείας

iDNA Cardio Health kit

Το iDNA Cardio Health kit είναι ένα in vitro (IVD) διαγνωστικό προϊόν, το οποίο αποδίδει το εξατομικευμένο ρίσκο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων χρησιμοποιώντας τη Βαθμολογία Πολυγονιδιακού ρίσκου (Polygenic Risk Score – PRS) καθώς και τo Προσαρμοσμένο PRS (Adjusted PRS). Στοχεύει στην έγκαιρη πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, αποτελώντας συμβουλευτικό οδηγό για την εφαρμογή εξατομικευμένης προληπτικής ιατρικής μέσω της μείωσης ή/και της άρσης των επιβαρυντικών παραγόντων.

Το iDNA Cardio Health Kit είναι in-vitro διαγνωστικό (IVD) ιατροτεχνολογικό προϊόν που φέρει σήμανση CE mark και έχει γνωστοποιηθεί στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΦ “Gremdis” (Αρ. πρωτοκόλλου: 54882 / 23-05-2022).

To iDNA Cardio Health kit απευθύνεται σε άτομα που ανήκουν σε μία από τις 3 ομάδες:

Υγιείς που θέλουν να γνωρίζουν εάν έχουν κίνδυνο εμφάνισης σε κάποια από τις παθήσεις που εξετάζει το τεστ

Υγιείς με συγγενή ασθενή με καρδιολογικό ιστορικό (θετικό ιστορικό) σε κάποια από τις παραπάνω παθήσεις που έχουν εξεταστεί αρνητικοί για κληρονομικά αίτια

Ασυμπτωματικοί που είτε βρίσκονται υπό παρακολούθηση ή υποβάλλονται σε ελάχιστη συντηρητική θεραπεία

Παθήσεις για τις οποίες παρέχει Βαθμολογία PRS & Προσαρμοσμένου PRS

Στεφανιαία νόσος

Μυοκαρδιοπάθεια – Διατατική

Μυοκαρδιοπάθεια – Υπερτροφική

Καρδιακή ανεπάρκεια

Αρρυθμία – Κολπική μαρμαρυγή

Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Το PRS και το Adjusted PRS λειτουργούν ως εργαλείο εκτίμησης του ρίσκου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβάνοντας το σύνθετο γενετικό υπόβαθρο.

O ρόλος τους είναι η πρόληψη και μπορούν να αξιοποιηθούν στον προσυμπτωματικό έλεγχο (screening) του υγιούς πληθυσμού.

PRS & Adjusted PRS

Το PRS λαμβάνει υπόψη πλήθος γενετικών πολυμορφισμών (SNPs) για την εκτίμηση του γενετικού ρίσκου για ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης πάθησης. Κάθε γενετικός πολυμορφισμός μπορεί να είναι προστατευτικός ή προδιαθεσικός, ενώ από μόνος του τείνει να συμβάλλει σε μικρό βαθμό στο ρίσκο εμφάνισης μίας πάθησης. Αθροιστικά όμως, αυτές οι μικρές γενετικές διαφορές μπορεί να έχουν σημαντικά μεγαλύτερο αντίκτυπο. Συνεπώς, το PRS είναι ένα σταθμισμένο άθροισμα του αριθμού των αλληλομόρφων ρίσκου που φέρει ένα άτομο και εκτιμά την πιθανολογική ευαισθησία (προδιάθεση) στην υπό ανάλυση νόσο. Αντίστοιχα υπολογίζεται το συνδυαστικό ρίσκο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, συνεκτιμώντας κλινικά χαρακτηριστικά και τρόπο ζωής, μέσω εγκεκριμένου ερωτηματολογίου καρδιαγγειακής υγείας* (Adjusted PRS).

Report Αποτελεσμάτων

Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του δείγματος παρειακού επιχρίσματος από το εργαστήριό μας, εκδίδεται η αναφορά αποτελεσμάτων του iDNA Cardio Health.

Για τη βέλτιστη κατανόηση και αξιοποίηση των εξατομικευμένων αποτελεσμάτων (Report), είναι απαραίτητη η συμβουλή και ερμηνεία από εξειδικευμένο Επαγγελματία Υγείας, όπως Καρδιολόγο.

Εργαστηριακή ανάλυση

Η εργαστηριακή ανάλυση πραγματοποιείται με δείγμα παρειακού επιχρίσματος, το οποίο περιέχει κύτταρα από τα οποία γίνεται η απομόνωση του γενετικού υλικού. Το δείγμα συλλέγεται με μία ειδική μπατονέτα, ως μέρος μιας μοναδικής συσκευασίας και αποστέλλεται στο πιστοποιημένο εργαστήριο της εταιρείας μας για ανάλυση.

Η εργαστηριακή ανάλυση του δείγματος πραγματοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρωτόκολλο γονοτύπησης και ανάλυσης της iDNA Laboratories. Η τεχνική εντοπισμού πολυμορφισμών και γονοτύπων είναι υψηλής ακρίβειας (99%) και επαναληψιμότητας (98%). Όλες οι αναλύσεις και η επεξεργασία των δειγμάτων πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, με βάση τα πιο σύγχρονα επιστημονικά και αναλυτικά μέσα.

Πρώτα αποτελέσματα PRS στον ελληνικό πληθυσμό

Ποσοστό του πληθυσμού ανά κατηγορία PRS, έπειτα από χρήση του iDNA Cardio Health (n=447)

Το Test iDNA είναι απλό και γρήγορο!

Τα DNA Τests της iDNA γίνονται με συλλογή παρειακού επιχρίσματος με τη χρήση μίας ειδικής μπατονέτας. 

Περιεχόμενα του Kit

iDNA Cardio Health

Έγγραφα

Μπατονέτα

Σακούλα Επιστροφής