Ας φτιάξουμε μαζί ένα πιο υγιές μέλλον

H iDNA Laboratories είναι μία ελληνική επιστημονική εταιρία γενετικής η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της Ιατρικής Ακριβείας με στόχο την εξατομικευμένη φροντίδα της υγείας.

Το πιστοποιημένο μας εργαστήριο σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαθέτει καινοτόμες υπηρεσίες γενετικής ανάλυσης.

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης του εργαστηρίου μας, μέσα από εξειδικευμένη επιστημονική τεχνογνωσία και εργαστηριακό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, παρέχει υπηρεσίες με εφαρμογές στη φαρμακογενετική, στον κλάδο ψυχικής υγείας, στην καρδιαγγειακή πρόληψη, στη διατροφογενετική και στην αθληγενετική.

Για κάθε γενετική εξέταση έχουμε σχεδιάσει μία εξειδικευμένη αναφορά γενετικών αποτελεσμάτων η οποία παρέχει σε μία φιλική μορφή πλήρως κατανοητές πληροφορίες με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης υγείας.

Αξιοπιστία

Ακρίβεια

Ταχύτητα

Φαρμακογενετική Ανάλυση

Το iDNA PGx CNS παρέχει Φαρμακογενετική ανάλυση για τα φάρμακα που αφορούν παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Συμβάλει στο να επιλέξει ο θεράποντας γιατρός την κατάλληλη εξατομικευμένη θεραπευτική αγωγή. Με ποιο φάρμακο δηλαδή, και σε ποια δοσολογία ο κάθε ασθενής θα έχει την καλύτερη ανταπόκριση, με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το IDNA PGx CNS είναι In vitro διαγνωστικό (IVD) ιατροτεχνολογικό προϊόν που φέρει σήμανση CE mark και έχει γνωστοποιηθεί στο Μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ “Gremdis” (Αρ. Πρωτοκόλλου 54854 / 23-05-2022).

H iDNA Laboratories παρέχει in-vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της υγείας.

Tο εργαστήριό μας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 27001:2013 για Διαχείριση και Ασφάλεια της Πληροφορίας και ISO 13485: 2016 για προώθηση, πώληση και διανομή in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων σχετικών με τη Φαρμακογονιδιωματική ανάλυση.