Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

H προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία για εμάς. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους, που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, για λογαριασμό της εταιρίας.

Η εταιρία με την επωνυμία «iDNA Laboratories I.K.E.» (στο εξής: «iDNA Laboratories» ή «Εταιρία») που εδρεύει στην Κηφισιά επί της οδού Ευρώτα 27, με τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2111021881 και ηλεκτρονική διεύθυνση: info@idnalaboratories.com είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω της ιστοσελίδας της www.idnalaboratories.com.