Υλικοεπαγρύπνηση

Eφαρμόζουμε και διατηρούμε σύστημα επαγρύπνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (υλικοεπαγρύπνηση) προκειμένου να διασφαλιστούν οι ευθύνες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παρασκευάζουμε.

Ο κύριος σκοπός του συστήματος επαγρύπνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων είναι η βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών των προϊόντων μας, με τη συνεχή παρακολούθηση και τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης/επανεμφάνισης ενδεχόμενου περιστατικού.

Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων μας παρακαλώ επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή με email.